Центр експертизи інформує...

Центр експертизи інформує...

І знову Центр експертизи у гірничо-металургійній галузі організував зустріч представників бізнесу та освітян для обговорення проблем підготовки фахівців за спеціальностями 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг»

Ми вдячні нашим партнерам, які відгукнулися на прохання оцінити змістову частину бакалаврських освітньо-професійних програм (ОПП) підготовки менеджерів і маркетологів, та надіслали свої рекомендації і прийняли участь у очній дискусії. Було дуже цікаво почути думку практиків, які вже досягли високого рівня у своїй кар’єрі і бачать проблеми підготовки фахівців, як кажуть, «з середини».

Всі присутні були одноголосні щодо необхідності досконалого володіння англійською мовою та, додатково, ще й іншою іноземною мовою. Це обов’язкове питання на співбесіді і в резюме для всіх здобувачів вакантних посад. Наголошено, що і для менеджерів, і для маркетологів важливим є володіння soft skills, без яких неможливо стати гарним «продажником» та керівником.

Присутні звернули увагу на необхідність поглибленої математичної підготовки, але більш прикладного спрямування: економетрика, математичні методи та моделі, математичне моделювання та математична статистика. Вкрай важливим є знання і володіння навичками ІТ-технологій. Окремо наголошено на необхідності отримання навичок самомотивації та самоосвіти. І ще багато слушних та цікавих думок було висловлено  підчас дискусій щодо підготовки конкурентоспроможного фахівця управлінця та маркетолога, адекватного вимогам сучасного ринку праці та майбутніх вимог в умовах розвитку Індустрії 4.0.

За результатами обговорень вироблено спільні пропозиції щодо підвищення якості навчання бакалаврів з менеджменту та маркетингу.

06.12.2019
Copyright 2020 ©