29 листопада - робоча зустріч представників бізнесу та освітян

29 листопада - робоча зустріч представників бізнесу та освітян

29 листопада відбулася робоча зустріч представників бізнесу та освітян щодо обговорення  проблем підготовки фахівців, актуальності освітніх програм, відповідності навчальних дисциплін та компетенцій потребам сучасного ринку праці.

Даний захід став першим в серії робочих зустрічей Центру експертизи у гірничо-металургійній галузі щодо діяльності з модернізації освіти під вимоги сучасного ринку праці та потреби бізнесу.

З боку роботодавців у зустрічі прийняли участь Наталя Коцюба – менеджер з податкової звітності та Барсукова Вікторія – в.о. начальника відділу найму та розвитку персоналу ТОВ «Метінвест бізнес-сервіс», Сергій Кабак - начальник відділу контролінгу гірничих розробок ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», Олександр Олесневич  - директор Української правничої консалтингової фірми. Також до обговорення долучилися представники освітніх закладів-партнерів, зокрема Наталя Саратова - викладач спеціальних дисциплін, та Наталя Глєбова-Сорокіна - методист Криворізького коледжу економіки та управління ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».

Обговорювалися питання підвищення якості підготовки бакалаврів зі спеціальності 071 «Облік та оподаткування» та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Відбувся жвавий обмін думок щодо існуючих проблем підготовки конкурентоспроможного фахівця, здатного протистояти викликам сучасного глобалізованого світу та відповідати швидкозмінним вимогам ринку праці. Було наголошено на необхідності посилення практичної складової підготовки бакалаврів, розвитку soft skills, зокрема вмінню працювати в команді, запровадженні кейс-методів у процес навчання, більш раннього ознайомлення студентів з майбутньою професією.

Присутні на робочій зустрічі викладачі кафедр, що здійснюють підготовку фахівців з обліку, фінансів та інформаційних технологій, акцентували увагу на необхідності більш тісної співпраці з бізнесом у розробці програм практики студентів та дуального навчання.

За результатами обговорень вироблено спільні пропозиції щодо підвищення якості навчання бакалаврів з обліку та фінансів.

30.11.2019
Copyright 2020 ©