;

Довідник e-mail адрес

назва  ПІБ електронна адреса orcid.org
Директор Шайкан Андрій Валерійович kei@kneu.edu.ua orcid.org/0000-0002-4088-6518
Перший заступник директора з науково-педагогічної і навчальної роботи Гушко Сергій Володимирович dep.director_edu@kneu.edu.ua orcid.org/0000-0002-4833-3694
Заступник директора з науково-педагогічної та виховної роботи Орлов Валентин Валентинович dep.director_vr@kneu.dp.ua orcid.org/0000-0002-6505-470X
Заступник директора з фінансово-господарської роботи Кочуєвський Геннадій Олексійович dep.director_fgr@kneu.edu.ua  
Помічник директора з організаційних питань та зв’язків з громадськістю Слюсаренко Катерина Володимирівна slusarenko_kv@kneu.dp.ua orcid.org/0000-0002-2072-2997
Помічник директора з безпеки Тузов Станіслав Миколайович tuzov_sm@kneu.dp.ua  
Учений секретар Багашова Наталя Володимирівна uchsecretar@kneu.dp.ua orcid.org/0000-0002-5242-1224
Голова об’єднаного профспілкового комітету Максимова Алла Василівна profkom@kneu.dp.ua orcid.org/0000-0003-3556-3148
Керівник Центру студентських комунікацій Астаф’єв Олександр Юлійович astafiev_ou@kneu.dp.ua orcid.org/0000-0002-2929-3076
Начальник відділу кадрів та управління персоналом Білоконь Наталія Станіславівна kadry@kneu.dp.ua  
Декани факультетів  
Декан юридичного факультету Дацко Катерина Павлівна

datsko_kp@kneu.dp.ua

dekan_uf@kneu.dp.ua

orcid.org/0000-0002-8617-6925
Декан факультету економіки та управління Дутчак Руслан Романович

dutchak_rr@kneu.dp.ua

dekan_feu@kneu.dp.ua

orcid. org/0000-0002-4837-068X
Декан факультету обліку, фінансів та інформаційних технологій Супрун Анатолій Анатолійович

suprun_aa@kneu.dp.ua

dekan_ofit@kneu.dp.ua

orcid.org/0000-0003-4985-7673
Кафедри  

Кафедра маркетингу

Зав’ялова Марина Володимирівна zavyalova_mv@kneu.dp.ua orcid.org/0000-0002-1880-714X
  Гелевачук Зоя Йосипівна gelevachyk_zu@kneu.dp.ua orcid.org/0000-0002-3899-7470
  Скринько Наталія Василівна skrinko_nv@kneu.dp.ua  
  Сагайдак Михайло Петрович michael_p_s@ukr.net orcid.org/0000-0001-6526-1170
Кафедра економіки та підприємництва Мацюра Світлана Іванівна mazura_si@kneu.dp.ua orcid.org/0000-0002-3243-7683
  Голікова Катерина Павлівна golikova_kp@kneu.dp.ua orcid.org/0000-0002-6303-3833
  Мусієнко Володимир Дмитрович musienko_vd@kneu.dp.ua orcid.org/0000-0002-7377-8820
  Радько Вікторія Миколаївна radko_vm@kneu.dp.ua orcid.org/0000-0003-0351-2573
  Темченко Олександр Анатолійович temchenko_oa@kneu.dp.ua orcid.org/0000-0003-0020-2430

Кафедра міжнародної економіки

Слюсаренко Катерина Володимирівна slusarenko_kv@kneu.dp.ua orcid.org/0000-0002-2072-2997
  Єгорова Ірина Геннадіївна yegorova_ig@kneu.dp.ua orcid.org/0000-0002-7800-2810
  Кулішов Володимир Васильович kulishov_vv@kneu.dp.ua orcid.org/0000-0002-8527-9746
  Пурій Ганна Володимирівна puriy_av@kneu.dp.ua

orcid.org/0000-0003-4226-4445

  Гринько Олександра Ігорівна grynko_oi@kneu.dp.ua  
Кафедра іноземних та ділової української мов Скидан Сергій Олександрович  skydan_so@kneu.dp.ua orcid.org/0000-0002-9478-5341
  Базаренко Ірина Анатоліївна bazarenko_ia@kneu.dp.ua orcid.org/0000-0003-0672-1004
  Вишневська Кіра Георгіївна vyshnevska_kg@kneu.dp.ua orcid.org/0000-0002-1882-6033
  Гончаренко Олена Миколаївна goncharenko_om@kneu.dp.ua orcid.org/0000-0002-8577-6240
  Гушко Олена Артурівна gushko_oa@kneu.dp.ua orcid.org/0000-0002-6350-7904
  Романенко Оксана Василівна bubyr17@gmail.com orcid.org/0000-0001-5129-9135
  Чижикова Ольга Вікторівна olgalehina@ukr.net orcid.org/0000-0002-4432-9743

Кафедра обліку і оподаткування

Руденко Олена Віталіївна rudenko_ov@kneu.dp.ua orcid.org/0000-0001-7293-7773
  Бондаренко Тетяна Юріївна bondarenko_tu@kneu.dp.ua orcid.org/0000-0001-9107-7932
  Кондратюк Ольга Михайлівна kondratyuk_om@kneu.dp.ua orcid.org/0000-0003-1000-0568

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Садовенко Марина Михайлівна sadovenko_mm@kneu.dp.ua orcid.org/0000-0002-3599-8339
  Васильчук Ірина Петрівна vasylchuk_ip@kneu.dp.ua orcid.org/0000-0002-7872-2738
  Волошанюк Наталя Володимирівна voloshanyk_nv@kneu.dp.ua orcid.org/0000-0002-3436-2400
  Ізмайлова Наталія Вадимівна izmaylova_nv@kneu.dp.ua  
  Смирна Ольга Володимирівна smyrna_ov@kneu.dp.ua orcid.org/0000-0001-9463-0991
Кафедра менеджменту і публічного адміністрування Макаренко Віта Олександрівна makarenko_vo@kneu.dp.ua orcid.org/0000-0002-5424-5084
  Мокряк Едуард Валерійович mokryak_eb@kneu.dp.ua orcid.org/0000-0002-2406-6050
  Кузьмич Аліна Віталіївна kuzmich_av@kneu.dp.ua  
  Соловйова Вікторія Володимирівна solovieva_vv@kneu.dp.ua orcid.org/0000-0002-8090-9569
  Шилова Валентина Іванівна vshylova59@gmail.com orcid.org/0000-0001-8765-547X
  Полякова Вікторія Ярославівна pvy124@gmail.com  

Кафедра інформатики і прикладного програмного забезпечення

Зеленський Олександр Семенович zelensky@kneu.dp.ua orcid.org/0000-0001-8780-587X
  Баран Сергій Володимирович baran_sv@kei.kneu.edu.ua orcid.org/0000-0002-3232-4072
  Лисенко Володимир Сергійович lysenko_vs@kneu.dp.ua orcid.org/0000-0002-5200-1211
  Ходукін Микола Анатолійович hodukin@kneu.dp.ua orcid.org/0000-0001-8577-2541
  Хоцкіна Валентина Борисівна hotskina_vb@kneu.dp.ua orcid.org/0000-0001-8963-4189
  Цимбал Жанна Володимирівна tsymbal_jv@kneu.dp.ua orcid.org/0000-0003-3468-8627
  Грабовський Костянтин Ігорович kostiantynhrabovskyi@gmail.com  
  Барановський Владислав Володимирович internationalizationist@tuta.io  
  Ткаліченко Сергій Володимирович tkalitchenko_sv@kneu.dp.ua orcid.org/0000-0002-1798-8073
  Вдовіченко Ірина Нікіфорівна vivin2015@yandex.ru  
Кафедра інформаційних технологій і моделювання Шелевицький Ігор Володимирович sheleviv@kneu.edu.ua orcid.org/0000-0002-3067-5901
  Медведєв Дмитро Геннадійович

dimakrrog@gmail.com

dmitro@krpd.edu.ua

 
  Нєвєров Сергій Леонідович neverov_sl@kneu.dp.ua orcid.org/0000-0002-4080-2863
  Дубан Роман Миколайович duban_rm@kneu.dp.ua orcid.org/0000-0002-6484-921X

Кафедра правового регулювання економіки

Теличко Оксана Анатоліївна kaf_pravo@kneu.dp.ua orcid.org/0000-0003-2536-7442
  Іванюк Ніна Вікторівна ivanyuk_nv@kneu.dp.ua orcid.org/0000-0002-7583-2106 
  Рекун Віктор Анатолійович rekun_va@kneu.dp.ua orcid.org/0000-0002-2636-9426
  Золотарьова Марія Карлівна zolotarova_mk@kneu.dp.ua orcid.org/0000-0002-8600-1324
  Копайгора Іван Данилович kopaygora_id@kneu.dp.ua orcid.org/0000-0002-8864-5617
Кафедра цивільного та трудового права Міма Ірина Володимирівна mima_iv@kneu.dp.ua orcid.org/0000-0002-0062-3932
  Слісаренко Олена Миколаївна urklinika_kei@kneu.dp.ua  
  Панченко Микола Іванович panchenko_mi@kneu.dp.ua orcid.org/0000-0002-4377-7886
  Ямковий Владислав Іванович yamkovyi_vi@kneu.dp.ua orcid.org/0000-0001-5662-7951

Кафедра соціально-гуманітарних наук

Шайкан Валентина Олексіївна vashaikan@gmail.com

orcid.org/0000-0001-9408-9154

  Михайленко Лілія Миколаївна liliyamix914@gmail.com orcid.org/0000-0003-4353-4769
  Давоян Єлизавета Едуардівна dav.el.veta@gmail.com orcid.org/0000-0003-0259-5784

Кафедра фізичного виховання

Батюк Алім Миколайович batiuk_am@kneu.dp.ua

orcid.org/0000-0002-6131-5327

  Дроннікова Тетяна Анатоліївна dronnikova_ta@kneu.dp.ua orcid.org/0000-0001-5733-1642
  Кайда Едуард Олександрович qaeda_eo@kneu.dp.ua orcid.org/0000-0001-5064-0514
Підрозділи  
Бібліотека Замараєва Тетяна Олексіївна lib2@kneu.dp.ua  
Бухгалтерія

Наєзжа Марина Анатоліївна
гловний бухгалтер

buch_zp@kneu.dp.ua  
Господарчій відділ Шаль Валентина Федорівна hozchast@kneu.dp.ua  
Канцелярія Фіалко-Смаль Аліна Миколаївна zag_vid@kneu.dp.ua  
Навчальний відділ Полоз Наталія Миколаївна
Волинець Світлана Вікторівна
Нищук Наталія Олександрівна
uchotdel@kneu.dp.ua  
Центр експертизи в гірничо-металургійній галузі   cemmi@kneu.dp.ua  
Центр студентських комунікацій   csk@kneu.dp.ua  
Центр довузівської підготовки та освіти дорослих   cpo@kneu.dp.ua  
Центр польської мови та культури   cjikp@kneu.dp.ua  
Інформаційно-обчислювальний центр Леонченко Наталія Геннадіївна moodle@kneu.dp.ua  
Редакційно-видавничий відділ Хоцкін Дмитро Анатолійович copy_centre@kneu.dp.ua  
GREEN HUB   green_hab@kneu.dp.ua  
IT HUB COWORKING   it_hab@kneu.dp.ua  
Інженер з охорони праці Вілкун Валентина Іванівна

teh_bez@kneu.dp.ua

 

Фахівець ІІ категорії з державних закупівель

Шайкан Ігор Валерійович

tender@kneu.dp.ua

 
Архів  

archiv@kneu.dp.ua

 

Провідний фахівець з ЕДБО

Ліскевич Олена Валеріївна

liskevich.olena@kneu.dp.ua

 

Провідний редактор

Ткач Ольга Іванівна

gazeta@kneu.dp.ua

 
Провідний фахівець

Бойко Віктор Олександрович

tso@kneu.dp.ua

 

Рада студентського самоврядування

 

rss_kei@kneu.dp.ua

 
Copyright 2020 ©