ОНОВЛЕНО! Місця навчання за кошти державного бюджету

ОНОВЛЕНО! Місця навчання за кошти державного бюджету

 

МІСЦЯ НАВЧАННЯ ЗА КОШТИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
(БАКАЛАВР НА ОСНОВІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР»
ТА МАГІСТР НА ОСНОВІ СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»)

надано у форматі .pdf

МІСЦЯ НАВЧАННЯ ЗА КОШТИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
(БАКАЛАВР НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ)

НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЕКОНОМІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ

надано у форматі .pdf

 

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО МАКСИМАЛЬНИХ ОБСЯГІВ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНОГО МІНІМУМУ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ НА ПРИЙОМ У 2020 РОЦІ за освітнім ступенем БАКАЛАВР на основі ПЗСО ДЕННА і ЗАОЧНА ФОРМИ

надано у форматі .jpg

МАКСИМАЛЬНІ ОБСЯГИ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ МІНІМУМ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ НА ПРИЙОМ У 2020 РОЦІ за освітнім ступенем БАКАЛАВР на основі ПЗСО ДЕННА і ЗАОЧНА ФОРМИ

надано у форматі .jpg

МАКСИМАЛЬНІ ОБСЯГИ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ МІНІМУМ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ НА ПРИЙОМ У 2020 РОЦІ за освітнім ступенем МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР
ДЕННА ФОРМА

надано у форматі .pdf

06.08.2020
Copyright 2020 ©